Tuesday, February 2, 2010

PENGUATKUASAAN PERATURAN BERKAITAN PEMATUHAN WAKTU BEKERJA PEGAWAI AWAM

JPA
1/2/2010


Untuk makluman Tuan/Puan Jabatan ini sering menerima aduan orang ramai berkenaan sikap egelintir pegawa awam yang tidak mematuhi waktu bekerja dan berada di tempat-tempat akan seperti kantin atau kafeteria mahu pun di tempat-tempat awam lain seperti pusat membeli-belah masa wktu bekerja.Ketidakpatuhan waktu bekerja ini adalah bertentang dengan perintah Am 5 Perintah-Perintah Am Bab G Waktu Bekerja dan Lebih Masa 1974 dan Peraturan 24, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993 serta Tatakelakuan Pegawai Awam di bawah Peraturan 4 , peraturan-peraturan yang sama.


Untuk Keterangan lanjut (sila klik disini)

No comments: